OBU Online

Når man er tilmeldt OBU Online, skal man være rutineret IT-bruger. Man skal være motiveret til at arbejde selv og til at mødes med underviseren til en drøftelse af aktuelle opgaver.

 

Første gang mødes man alene med underviseren til en gennemgang af den individuelle undervisningsplan og gennemgang af de platforme og programmer, som forventes anvendt i undervisningen.

På opstartsmødet aftales et fast ugentligt tidsrum for onlineundervisning. Det tilstræbes, at mødet lægges på onsdage mellem klokken 14 og 20.

 

Der afsættes 30-45 minutter per uge til et fast onlinemøde i Teams.