HF Plus - til dig med særlige behov

Undervisning

HF & VUC Klar tilbyder en særlig tilrettelagt HF uddannelse med en målrettet pædagogisk indsats med stor differentiering af undervisningen og støtte undervejs. Det ugentlige timetal vil være ca. 23 lektioner. På holdet er der tilknyttet en fast studievejleder og en klasselærer gennem hele forløbet. Holdstørrelsen er på højest 24 studerende. Der er herudover mulighed for at søge specialpædagogisk støtte til at klare studie på lige fod med alle andre.

 

Det særlige tilrettelagte HF forløb er sammensat af HF enkeltfag og følger derfor denne bekendtgørelse. Det betyder, at der skal betales for de enkelte fag undervejs, og de fleste fag koster 550 kr.  Først når du har bestået en hel HF eksamen refunderes det indbetalte beløb.

Fag

På 1. og 2. år

 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik C

 • Kunstnerisk fag/Mediefag C 

 • Religion C

 • Samfundsfag C

 • Biologi C

 • Kemi C

 • Geografi C

På 3. år

 • Historie B

  HF fagpakke; Science, Sundhed, Velfærd, teaterlinjen, Finans, som består af 1 - 2 fag på C-niveau + 2 valgfag på B-niveau

 • Et ekstra C-fag
 • Større Skriftlig Opgave

 • Eksamensprojekt 

Ønsker du flere oplysninger om HF Plus?

Så kontakt studievejleder Käte Hede Jensen ved at udfylde formularen.

Tilmelding
Vil du søge ind på HF Plus skal du udfylde ansøgningsskema samt vedlægge dokumentation. Husk du skal have været ude af skolen et år/have været i gang med en anden uddannelse før du kan optages på HF Plus. Ansøgning med bilag kan afleveres personligt på vores afdeling i Slagelse eller sendes på mail til vucklar@vucklar.dk.
To studerende der sidder ved en computer

Optagelseskrav HF enkeltfag

For at begynde på HF enkeltfag skal du opfylde optagelseskravene

Økonomi

Det koster 550 kr. pr. fag. Enkelte fag koster 1.400 kr. pr. fag fx erhvervsøkonomi. 

Hvis du tager en fuld HF på enkeltfag kan du efter bestået eksamener, ansøge om at få din deltagerbetaling retur for de fag du får på dit bevis. 

 

Læs mere om tilbagebetaling af deltagerbetaling 

 

Ud over deltagerbetalingen til de enkelte fag, kan der være egenbetaling til ekskursioner og andre undervisningsmidler, fx skal du selv medbringe din egen PC.

Læs om de krav, vi stiller til, hvad din PC skal kunne.

Eksamen 

På HF skal du til eksamen i alle fag. Der er både skriftlige og mundtlige eksamener.

 

Information om eksamen