Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, kan du uanset arten få rådgivning og vejledning om, hvilke former for specialpædagogisk støtte (SPS), der kan afhjælpe dine behov. Hvis du fx er høre-, syns- eller bevægelseshæmmet, kan vi hjælpe med at søge støtte til dig. For at kunne få støtte, skal du kunne dokumentere dine vanskeligheder – det kan være fra din læge, speciallæge eller sygehus. 

 

 Støtte kan fx omfatte:

  • Fokus på dine ressourcer, mentalisering og egenomsorg
  • Fokus på struktur, overblik og redskaber til bedre koncentration
  • Fokus på at finde balancen i dit studie
  • Studiestøtteforløb i grupper: hvis der er flere på dit hold eller i din klasse, kan I have glæde af at arbejde i en SPS-studiegruppe   

 

Hvis du i en periode er forhindret i at møde frem til undervisningen, kan du i visse tilfælde træffe aftale med din lærer om at være studieaktiv ved at dokumentere, at du arbejder med stoffet.

 

Ring og tal med SPS-ansvarlig, Maja Kristensen på tlf. 2346 8565 eller skriv en mail til mk@vucklar.dk.

 

Ordblind

Vi tilbyder test og ordblindeundervisning.

 

Psykoterapeuter

Endvidere har vi på HF & VUC Klar to psykoterapeuter ansat. De er med til at hjælpe vores studerende gennem uddannelsesforløbet hos os. Tal med din vejleder – eller send en mail til vucklar@vucklar.dk.