Fastholdelsesstrategi

HF & VUC Klar arbejder aktivt for at fastholde de studerende i uddannelse.  

HF & VUC Klar følger studieaktivitet og progression nøje med det formål at støtte de studerende i at gennemføre deres uddannelse og dermed bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø.

 

Alle medarbejdere på skolen er involveret i arbejdet de studerendes studieaktivietet.

  • Administrationen overvåger de første fire uger af skoleåret om der er studerende, som ikke møder frem til undervisningen. Administrationen sender herefter løbende SMS’er til studerende, som har mere end 10% fravær.
  • Studievejlederne følger op på studerende, som har mere end 10% fravær. De studerende bliver indkaldt til studiesamtaler, hvor studieaktiviteten bliver drøftet, og der lægges en plan sammen med den studerende om at øge studieaktiviteten.
  • Lærerne evaluerer løbende progression og studieaktivitet, og melder tilbage til studievejlederne, hvis der er studerende som har behov for en studiesamtale.
  • Ledelsen følger den samlede studieaktivitet nøje. Herudover deltager afdelingslederen i studiesamtaler, hvis der er brug for en særlig målrettet opfølgningsindsats.

 

I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at fastholde den studerende i et uddannelsestilbud på HF & VUC Klar, tages der kontakt til UU eller anden henvisende myndighed med henblik på at finde et bedre uddannelsestilbud til den studerende.

Procedure for fastholdelse