Strategi

Strategi 2019-2023

Mission

HF & VUC Klar er førstevalget for alle, der ønsker en voksenuddannelse. Med kombinationen af kompetencegivende uddannelse og blik for den enkeltes udvikling og trivsel får vi mennesker til at lykkes.

 

Vision

HF & VUC Klars VISION er formuleret i FN’s 4. verdensmål.
HF & VUC Klar har som VISION at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse, og at sikre alle adgang til livslang læring.

 

Værdier

  • Rummelighed: Vi giver dig plads til at være den, du er. I et undervisningsmiljø med voksne studerende med vidt forskellige baggrunde anerkender vi mangfoldighed som en ressource.
  • Fleksibilitet: Vi giver dig muligheden for skræddersyet undervisning i almene studieforberedende og kompetencegivende fag. Med afsæt i dine erfaringer og behov sammensætter vi den uddannelse, der bringer dig videre.
  • Succes: Vi støtter den enkelte i at udvikle og fordybe sig, og med succes opnå reelle og anvendelige kompetencer. Hos os bliver du klar til uddannelse, til beskæftigelse og til karriere.

 

Værdigrundlag

Sammen med skolens mission og vision udtrykker værdierne det, som HF & VUC Klar er og står for. Det er måden, vi som skole gør tingene på. Med afsæt i værdigrundlaget har vi sammenfattet en kernefortælling:

På HF & VUC Klar anerkender vi, at der er mange måder at lære på. Vi tror på, at motivation trives bedst i et tillidsfyldt og engagerende studiemiljø med kompetente undervisere, der brænder for læring.

Vi er en skole for unge voksne og voksne med forskellige aldre, baggrunde og forudsætninger. Det giver en mangfoldighed, som vi betragter som en styrke. Åbenhed og gensidig respekt for hinanden baner vejen for tryghed og fællesskab.

HF & VUC Klar vil være førstevalget for alle, der ønsker en voksenuddannelse. Med kombinationen af kompetencegivende uddannelser og blik for den enkeltes udvikling og trivsel får vi mennesker til at lykkes.

Strategi 2019-2023