VUC samarbejder

Uddannelsesnetværk Ringsted

Et samarbejde mellem skolerne i Campus Ringsted og Ringsted og Sorø kommuner.
Ledernetværket dækker alle ungdomsuddannelsesinstitutioner i Ringsted. I ledernetværket sidder også repræsentanter fra Ringsted og Sorø kommuner. Vi laver arrangementer på tværs af skolerne, for elever, lærere og vejledere.

 

 • Vi sparrer med hinanden, inspirerer og rådgiver hinanden og arbejder hen imod så mange fælles arrangementer og retningslinjer – der giver mening.
 • Vi har fælles repræsentation i Lokalrådet – et råd nedsat af Midt- og Vestsjællands Politi til forebyggelse af kriminalitet.
 • Vi har et forpligtende garantiskolesamarbejde - som skal forebygge frafald fra ungdomsuddannelser og lette omvalg.
 • Vi har fælles elevnetværk og fælles arrangementer, fx fodbold- og basketturnering i Campus hvert år efterår/forår.
 • Vi har et vejledernetværk for alle vejledere på skolerne samt vejlederne i UU Ringsted og Sorø. Netværket drøfter aktuelle fælles temaer, og alle arbejder målrettet på at fastholde de unge i uddannelse - på den ene eller den anden uddannelse.
 • Vi samarbejder om uddannelsesdage for alle unge i grundskolen i Ringsted kommune, et 2-dages vejledningsarrangement, der afholdes for at gøre de unge i Ringsted klogere på de uddannelsesmuligheder, der er lokalt.
 • Vi har et lærernetværk, i fagene dansk, matematik og engelsk. Formålet er at øge kendskabet til den faglige undervisning i grundskolen for lærerne på de gymnasiale uddannelser og at øge kendskabet til den faglige undervisning i de gymnasiale uddannelser for grundskolelærerne.

 

Aktører:

 • Midtsjællands Gymnasier, rektor, Lene Eilertsen
 • ZBC, vicerektor HHX og HTX, Claus Junge
 • ZBC, uddannelsesleder SOSU, Anne Demant
 • ZBC, uddannelseschef EUD, Klaus Helstrand
 • Campusskolen, skoleleder, Kristina Ramsing Fischer
 • 10. klasse på Campusskolen, viceskoleleder, Christie Beckmann
 • HF & VUC Klar, rektor, Hanne Normann Michelsen
 • FGU Midt- og Østsjælland, direktør Jesper Madsen
 • FGU Midt- og Østsjælland, afdelingschef Henrik Bøll Larsen
 • Ungeenheden Ringsted kommune, leder, Erik Vestergaard
 • Ungdomsskolen Ringsted, leder, Helle Friis-Mikkelsen
 • Ungeliv, Ringsted, leder Anja Resen
 • UU Sorø, leder, Helle Jacobsen     

Junior Talent Ringsted

HF & VUC Klar Ringsted deltager i Junior Talent-forløb i Ringsted kommune. Junior Talent er et samarbejde i Campus-området, hvor HF & VUC Klar, MSG og ZBC deltager for at introducere talentfulde unge fra grundskolerne i Ringsted til de stærke gymnasiale tilbud, der er i kommunen.

Junior Talent-forløbene drives af Akademiet for Talentfulde Unge, som er en privat organisation, hvis formål er at tilbyde særlige forløb for ekstra talentfulde unge.

 

Vi sammensætter et program for de talentfulde unge, som giver dem et indblik i de emner der bliver arbejdet med på HF.

Emner der tidligere har været arbejdet med:

 • Religion og etik om aktiv dødshjælp
 • Den iscenesatte tilværelse – om unge på de sociale medier

 

Vi får altid en positiv tilbagemelding fra de unge, som er meget motiverede for at lære mere og at få et indblik i gymnasieundervisning, inden de søger videre i ungdomsuddannelser.

VUC Erhverv Sjælland og København

VUC Erhverv Sjælland og København er et stærkt samarbejde mellem 4 VUC’er i Region Sjælland og Region Hovedstaden: VUC Storstrøm, Nordvestsjællands HF & VUC, KVUC og HF & VUC Klar.

 

Vi samarbejder om virksomhedsrettede kurser – formålet er at styrke det samlede efteruddannelsestilbud i hele regionen inden for det almene område. Vi har mulighed for at tilbyde de samme kurser og forløb på tværs af kommunegrænserne.

 

Samarbejdspartnere, virksomheder og deres ansatte vil opleve, at VUC har fælles uddannelsestilbud, uanset hvor man bor i regionen.

 

Læs mere om VUC Erhverv Sjælland 

Slagelse Talent & Elite samarbejder med HF & VUC Klar, det betyder at uddannelsesinstitutionen er en del af kommunens Team Danmark-samarbejde.

Unge på HF & VUC Klar får nu mulighed for at blive en del af Slagelse Talent & Elite, som er Slagelse Kommunes talentordning for idrætstalenter. Borgmester John Dyrby Paulsen (A) kunne derfor sætte sin underskrift på aftalen og udtalte i denne forbindelse.

 

- I Slagelse har vi rigtig mange dygtige idrætstalenter, og vi gør meget ud af at give dem de bedste forudsætninger, for at de kan passe både skole og sport. Derfor er jeg glad for, at HF & VUC Klar nu bliver en del af samarbejdet, så vi også kan tilbyde kursisterne her på VUC et medlemskab og samarbejde med Slagelse Talent & Elite.

 

HF & VUC Klar har tidligere haft maratonløber og ambassadør for Slagelse Talent & Elite, Abdi Ulad, på kursistlisten, og uddannelsesinstitutionen har derfor kendskab til og forståelse for livet som talentfuld idrætsudøver, der til tider kræver benhårde prioriteringer.

 

- At vores atleter kan vælge lige den ungdomsuddannelse de vil, kan bo på Sportscollege ved Slagelse Stadion, og kan dyrke deres sport på højeste niveau i vores foreningsliv, viser rigtig godt den sammenhæng og det gode samarbejde, der er i Slagelse Talent & Elite mellem foreningerne, uddannelserne og kommune, siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget Jørgen Andersen (A).

 

Netop samarbejdet med HF & VUC Klar er afgørende, da mange atleter tager et år med fokus på sporten og nu får mulighed for, at de samtidig kan læse et enkelt fag op, så de stadig uddanner sig, selvom det primære fokus er sporten for en tid.

 

- Vi er rigtig glade for det nye samarbejde. Det bliver helt sikkert lettere for vores unge i Slagelse at kombinere sport og uddannelse på højt niveau, og vi er stolte af at være en del af et samlet uddannelsestilbud her i kommunen, som bakker tiltaget op, siger rektor for VUC Hanne Michelsen, som får opbakning fra både udvalgsformand og borgmester.

 

-Samfundstrenden går generelt i retning af ”dual career” – nemlig dét, at man i højere grad tilrettelægger sit arbejdsliv, samtidig med at man kan dyrke sin passion. Vi har mange gode talenter i Slagelse om end det er musikken, håndværksfag eller sporten. I "dual career" er sporten frontløber, og vi vil meget gerne at det på talentudviklings- og eliteniveau sker her i Slagelse kommune, afslutter Borgmester John Dyrby Paulsen.

 

Fakta om Team Danmark og Slagelse Kommune
Slagelse Kommune blev Team Danmark elitekommune i 2016. I samarbejdet er der 6 prioriterede idrætter, men atleter med hvilken som helst sport, kan søge og blive optaget.

Følgende uddannelsesinstitutioner er i samarbejde med foreninger og kommune: Slagelse Gymnasium, ZBC Handels og Teknisk gymnasium samt de erhvervsrettede ungdomsuddannelser EUD og EUX, ErhvervsAkademi Sjælland, X-Class og nu også VUC.

 

Rektor Hanne Michelsen og Borgmester John Dyrby.