Grøn Skole

HF & VUC Klar arbejder aktivt med FNs 4. verdensmål: kvalitetsuddannelse. Vores mission er at skabe et læringsmiljø, hvor nuværende og kommende studerende kan få en kvalitetsuddannelse og adgang til livslang læring.

 

HF & VUC Klar arbejder systematisk med FN's verdensmål, og er med i forskellige fora for at fokusere på grøn omstilling og bæredygtig udvikling:

 

Unesco Verdensmålsskole

HF & VUC Klar er blevet optaget ASP-netværket (som står for Associated Schools Project) – et netværk med 12.500 skoler og uddannelsesinstitutioner i 184 lande.  Det betyder, at vi har forpligtet os til at arbejde med FN's verdensmål som skole og i undervisningen.

 

Vi mener, det er vigtigt, at studerende får mulighed for at se deres egen rolle i FNs verdensmål. Det gør vi gennem undervisning, projekter og andre former for læring, hvor studerende udvikler en forståelse for FN’s verdensmål. Vi ønsker desuden at skabe et miljø hvor alle kan bidrage med deres egne erfaringer og ideer til arbejdet med verdensmålene.

 

Grøn Skole

HF & VUC Klar er tildelt ”Det Grønne Flag” af Friluftsrådet. Det grønne flag er et undervisningsprogram, hvor formålet er at uddanne unge til bæredygtig udvikling og give dem handlekompetencer til at gøre en forskel.

 

Klik her for at læse HF & VUC Klar’s grønne vision og principper her.

 

Klik her for at læse Friluftsrådets begrundelse for tildeling af det grønne flag her

 

2030-certificering

Vi er ligeledes tilmeldt certificeringsordningen ”2030-skoler”, som er en ordning for skoler og uddannelsesinstitutioner, hvor man for at blive certificeret skal igennem en række ”byggeklodser”, som forholder sig til både undervisning, værdier og skolens drift. Skolen kan opnå certificering, når der er lavet en 3-årig handleplan for verdensmålsindsatsen og påbegyndt implementering. Det vil sige, at der skal være gennemført undervisningsaktiviteter, elevinvolvering, samarbejder med lokalsamfund eller andre aktører og bæredygtighedstiltag i forhold til skolens drift.

 

 

Gennemførte aktiviteter/projekter

Det Grønne Flag hejses

25.05.2023

Det grønne flag vajer nu over HF & VUC Klar. Det gør det, fordi Friluftrådets nu har tildelt flaget for skolens arbejde med Grøn Skole programmet i skoleåret 2022/23.

Skolens nye pantbokse

24.02.2023

Skolen har nyligt fået installeret pantbokse. Boksene skal give studerende en nem måde at indsamle og genanvende deres tomme flasker. Alle penge, som bliver genereret fra boksene, går til Studierådet, så de kan bruge midlerne på aktiviteter og arrangementer, der gavner alle studerende.

Klimatopmøde

10.02.2023

Som afslutning på HF'ernes projektuge blev der afholdt klimatopmøde. De studerende fik mulighed for at dele deres viden om klimaet. Hver gruppe præsenterede deres projekt med en film, der gav et indblik i de forskellige aspekter af klimakrisen og hvordan den har påvirket verden.

Verdensmålscafé - fra Afrikas Horn via Kabul til København

04.11.2022

Et super hyggeligt arrangement, hvor de fik talt med hinanden om, hvad de har arbejdet med i relation til FN’s verdensmål. C-klassen arbejdede i ugens løb med temaet ‘flugt’, og O-klassen har arbejdet med små reklamefilm, der skulle indfange Danmark som et land med fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Svampe i kaffegrums - nedbrydere og bæredygtighed

15.10.2022

I forbindelse med et forløb i økologi hvor vi har talt om nedbryderfødekæden - og derfor også om svampe har vi ”plantet” svampe i kaffegrums. Svampene kan leve af at nedbryde dødt organisk materiale, som kaffegrums jo er, og ved at optage næringsstoffer fra det kan de vokse.

Plastik kommer på dagsordenen

30.09.2022

Udviklingskonsulent Henrik Wejdling kom for at fortælle om, hvordan de håndterer plastik hos AffaldPlus, det fælleskommunale affaldsselskab.