Pædagogisk udvikling

På HF & VUC KLAR anerkender vi, at der er mange måder at lære på. Vi tror på, at motivation trives bedst i et tillidsfyldt og engagerende studiemiljø med kompetente undervisere, der brænder for læring.

Vores overordnede pædagogiske mål tager afsæt i et rummeligt, inkluderende og anerkendende voksenpædagogisk læringsmiljø.

 

Med den studerendes læring i centrum og med blik for den enkeltes styrker, arbejder alle medarbejdere sammen for at fremme de overordnede pædagogiske mål:

 

  • At der i al undervisning arbejdes systematisk med udvikling af studiekompetencer.
  • At der i al undervisning arbejdes med digital dannelse og digitale værktøjer på højt og tidssvarende niveau.
  • At begreberne demokrati og medborgerskab inddrages som en naturlig del af undervisningen.
  • At de studerende, når de forlader vores institution, er klar til videre uddannelse, beskæftigelse og karriere.

 

Evaluering af undervisningen

Evaluering af undervisningen og aktivt brug af feedback er en helt naturlig del af praksis som underviser på HF & VUC Klar.

 

HF & VUC Klar’s evalueringskoncept tager udgangspunkt i den formative evaluering, der giver den største mulighed for tilpasning af den didaktiske metode og individuelle tilrettelæggelse af undervisningsforløb til glæde for de studerende.

 

HF & VUC Klar evaluerer for at:

 

  • Fastholde den studerende i et personligt og fagligt udviklende forløb
  • Styrke den studerende i at finde det rette fokus i sit uddannelsesforløb
  • Sikre medejerskab for både undervisere og studerende i en tæt relation

 

HF & VUC Klar’s pædagogiske udvikling på underviserniveau:

 

  • I faggrupperne afholdes jævnlige møder (ca. 4 pr. skoleår), hvor faggruppelederne sørger for at følge med i fagenes udvikling; både mht. indhold, didaktik, nye kurser osv. Faggrupperne udvikler beskrivelser af deres område og samler materialer, således at nye undervisere kan finde hjælp og inspiration til deres undervisning.