Fraværstal

Ifølge bekendtgørelse nr. 1338  af 9. december 2019 om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser med ikrafttræden den 22. oktober 2018, offentliggør vi nedenfor, det seneste skoleårs samlede fraværstal.

 

Skoleåret 2020-2021

Fysisk fravær
2-årig HF         25,6
HF enkeltfag   31,7
Samlet              29,0

 

Skriftligt fravær
2-årig HF          34,1
HF enkeltfag   39,5
Samlet              38,1