Fraværstal

Ifølge bekendtgørelse nr. 1338  af 9. december 2019 om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser offentliggør vi nedenfor, det seneste skoleårs samlede fraværstal.

 

Skoleåret 2022-2023

Fysisk fravær
2-årig HF                     28,0
HF enkeltfag                33,0
Samlet                         30,2

 

Skriftligt fravær
2-årig HF                     40,4
HF enkeltfag                37,6
Samlet                        38,4