Supplerende OverbygningsForløb

Med Supplerende OverbygningsForløb (SOF) kan du bygge oven på din gymnasiale eksamen 

Byg oven på din HF eller din EUX

Med et supplerende overbygningsforløb kan du bygge oven på din HF- eller din EUX-eksamen. Overbygningen giver adgang til at søge optagelse på de lange videregående uddannelser på universitetet. 

Forløbet tilbydes på vores afdeling i Slagelse. Vi tilbyder et individuelt tilrettelagt forløb, som kan målrettes en naturvidenskabelig, humanistisk eller merkantil uddannelse. Fagene er tilrettelagt over ½ - 1 år – og kan tages mens du arbejder. Det er ikke muligt at søge SU.

 

Byg oven på din STX, HHX eller HTX

Hvis du har brug for at supplere din gymnasiale eksamen for at kunne opfylde adgangskravene til en bestemt videregående uddannelse, fx på universitetet, kan vi tilbyde forskellige kombinationer af HF enkeltfag.
Det er ikke muligt at søge SU i forbindelse med supplering af din STX, HHX eller HTX, men til gengæld kan du tage fagene lokalt i Slagelse.

 

Fag vi tilbyder:

  • Matematik A, daghold og online
  • Matematik B, daghold og online
  • Fysik B, daghold
  • Kemi B, daghold
  • Engelsk A, online
  • Psykologi B, daghold og online

 

Tilmelding

For tilmelding skal du kontakte en studievejleder eller melde dig til via webshoppen – og uploade dit eksamensbevis.

 

Sigrid Østerbye, ss@vucklar.dk. Tilmelding senest primo september eller ultimo januar for hold der begynder i januar.

 

Økonomi
Undervisningen på den supplerende overbygning/fag der skal suppleres, er gratis, hvis du begynder senest 1. oktober to år efter, at du har afsluttet din adgangsgivende eksamen. Derefter skal du betale 550 kroner pr. fag.

 

Supplerende Overbygning uden SU
Der kan ikke søges SU til forløbet, men undervisningen er tilrettelagt så du har mulighed for at arbejde ved siden af. Og du kan kombinere daghold med online-hold.

 

Optagelseskrav

For at kunne søge optagelse på den supplerende overbygning skal du have færdiggjort én af følgende eksamener: 

  • 2-årig HF-eksamen uden overbygning
  • HF enkeltfag, fuld eksamen, uden overbygning
  • EUX

 

Ét forsøg pr. fag og niveau
Du kan kun blive optaget én gang på samme fag og niveau. Du har brugt dit forsøg, hvis du ikke består din eksamen, hvis du ikke kommer til holdstart, eller hvis du udmelder dig eller bliver udmeldt undervejs. Du har dog mulighed for at søge om dispensation, hvis der var en særlig grund til, at dit overbygningsforløb blev afbrudt første gang. 

 

Specifikke adgangskrav til de lange videregående uddannelser
Hvis du efter den supplerende overbygning mangler at opfylde specifikke adgangskrav til en konkret videregående uddannelse, kan du supplere med ekstra fag på gymnasial supplering (GS).