Deltagerbetaling

Hvad koster det at gå på VUC?

2-årig HF

Gratis.

HF enkeltfag (inkl. selvstuderende)

Billedkunst, biologi, dans, dansk, drama, engelsk, fysik, geografi, historie, idræt, kemi, matematik, mediefag, psykologi, religion, samfundsfag og tysk. Koster 550 kr. pr. fag.

Øvrige HF enkeltfag: Erhvervsøkonomi og filosofi. Koster 1.400 kr. pr. fag.

9.-10. klasse for voksne (AVU)
Dansk, dansk som andetsprog, engelsk, historie, matematik, naturvidenskab, samfundsfag og tysk:
  • Basis+G niveau koster 140 kr. pr. fag
  • FED-niveau koster 280 kr. pr. fag 

 

Øvrige AVU fag: Grundlæggende IT G-niveau, pris: 1.380 kr. 

Forberedende VoksenUndervisning (FVU)

Gratis.

Ordblindeundervisning

Gratis. 

Forhøjet deltagerbetaling (alderspensionister)

Hvis du er alderspensionist eller på efterløn og ikke har en videregående uddannelse, skal du betale forhøjet deltagerbetaling. Denne udgør 750 kr. der skal lægges til kursusprisen. Det gælder dog ikke, hvis du har mere end 8 timers lønarbejde om ugen ved siden af din efterløn/pension.

Fuld deltagerbetaling (personer med en videregående uddannelse)

For personer med en videregående uddannelse opkræves fuld deltagerbetaling. Dette gælder også for efterlønnere og pensionister. Kontakt vores vejledning for at få udregnet prisen på et fag.

Annuller din tilmelding

Hvis du fortryder din tilmelding, har du mulighed for at få din deltagerbetaling retur. Du skal skriftligt annullere din tilmelding senest 14 dage før holdet/holdenes opstart. Du får også din deltagerbetaling retur, hvis der fra skolens side er begået fejl i forbindelse med vejledning, holdtilmeldelse eller lignende.

 

Anmodning om tilbagebetaling af deltagerbetalingen skal afleveres skriftligt til skolen på vucklar@vucklar.dk.

Ved en bestået fuld HF-eksamen og beståede uddannelses-pakker

Når du har bestået en samlet enkeltfagseksamen eller en eksamen i en fagpakke, kan du ansøge om tilbagebetaling af dit deltagergebyr. Udfyld blanketten nedenfor og aflever den i Studieservice på én af vores afdelinger. 

 

Anvend denne blanket

 

Tilbagebetaling foretages af den institution, hvor den sidste eksamen i en samlet enkeltfagseksamen eller det sidste fag i fagpakken er aflagt, henholdsvis bestået. Det vil sige, at hvis du har taget eksamener ved andre VUC’er, er det stadig os, der skal udbetale deltagergebyret til dig.

 

Tilbagebetalingen sker senest 6 uger efter, du har indleveret blanketten. Blanketten kan først afleveres i Studieservice, når du har haft din sidste skoledag. Vi gør opmærksom på, at det er dit eget ansvar at få udfyldt og afleveret blanketten og den fornødne dokumentation.

Tilskud til deltagerbetaling

Du har mulighed for at ansøge om tilskud til din deltagerbetaling.

Ansøgningen sker via www.su.dk, hvor du skal logge på. 

 

Du kan kun få tilskud til deltagerbetaling fra og med den måned, hvor du ansøger om det og kun så længe du er i gang med uddannelsen, du søger om tilskud til.

 

Du skal gøre følgende:

  • Klik på "Søg SU"
  • Klik på "Tilskud til deltagerbetaling"
  • Sæt flueben ud for "Ansøger om tilskud til deltagerbetaling"
  • Klik på "Søg om tilskud til deltagerbetaling"
  • Klik på "OK" til at gennemføre ændringer
  • Herefter kommer du til en kvitteringsside som skal printes og afleveres i Studieservice

 

Læs mere om tilskuddet

 

Se vejledningen her