Højere Forberedelseseksamen (HF)

Vi tilbyder en lang række HF uddannelser hos os.
To piger der kigger på en computer

Bliv klar til EUX

Drømmer du om at tage en EUX – altså en erhvervsuddannelse samtidig med en gymnasial uddannelse - og kommer du ikke direkte fra 9. eller 10 klasse, skal du optages på EUX grundforløb 2. For at starte på grundforløb 2 på EUX skal du have bestået Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C.

Det kan du gøre på et forberedende EUX-forløb på HF & VUC Klar.

To studerende i kitler foran en computer

HF Selvstuderende

Man kan gå til eksamen på HF uden at have fulgt undervisningen, men du er selv ansvarlig for hele studieforløbet. Du skal overholde tidsfrister for aflevering af pensum, selv finde information om fagenes indhold og krav, eksamenstidspunkter, kendskab til regler for afholdelse af eksamen m.v. Al information kan findes her på hjemmesiden, og du kan altid kontakte Studieservice.

Glade studenter på HF & VUC Klar
Studenterstemning 2020