HF for ordblinde

Vi tilbyder HF for ordblinde i Slagelse

Undervisning

På HF & VUC Klar har vi undervisere, som er vant til at undervise ordblinde.
Du lærer læsestrategier, at bruge IT-hjælpemidler og modtager undervisning 3 eller 6 timer pr. uge på ordblindehold efter behov. Det er frivilligt at deltage i ordblindeundervisningen. Den samlede undervisning, både almenundervisningen på HF og ordblindeundervisningen kommer til at ligge mellem 8.00 og 16.00 fra mandag til torsdag, om fredagen slutter undervisningen kl. 14.00. I løbet af ugen er der undervisningsfrie perioder i skemaet. Her kan du arbejde med lektierne på skolen, med en lærer, med dine studiegrupper eller hjemme. På ordblindeholdene er der max. 6 studerende.

 

 • En samlet klasse med klassekammerater som er fælles om at være ordblinde
 • Mulighed for at tage HF over tre år
 • Længere tid til både skriftlig eksamen og til forberedelse til mundtlig eksamen
 • Særlig støtte til ordblinde i alle fag
 • Test og vejledning af specialuddannede ordblindelærere
 • Ret til at søge om en IT-rygsæk og hjælp i vores IT-værksted for ordblinde
 • Hjælpemidler og strategier, som gør livet som ordblind lidt lettere
 • Almen viden, som du kan bruge i dit job og i dit liv
 • Viden, så du kan sætte dig ind i og arbejde med nye problemstillinger
 • Styrket dine evner til at arbejde sammen med andre om faglige emner
 • Udviklet din evne til at arbejde selvstændigt og fordybe dig
 • Et godt skolemiljø med kulturarrangementer
 • Studieture, kulturelle og sociale aktiviteter

Fag

Obligatoriske fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Naturvidenskabelig faggruppe: biologi C, geografi C og kemi C
 • Kultur-samfundsfaggruppen: historie B, religion C og samfundsfag C 
 • Ét kunstneriske fag/idræt
 • En HF – fagpakke – et B-fag og et C-fag
 • Ét valgfag: Vi anbefaler til hver linje nogle bestemte valgfag, da det er forskelligt, hvilke der har relevans for videreuddannelse. Se vores HF linjer her
 • Metodefag, timepulje, projekt– og praktikperioder
 • Større skriftlig opgave (SSO)

Har du spørgsmål om HF for ordblinde?

 Så kontakt ordblindekoordinator Maja Kristensen på tlf. 23 46 85 65 eller på mail mk@vucklar.dk

 

Tilmelding
På HF for ordblinde har du mulighed for at tage en HF over 3 år. Det giver dig mere tid til at lave lektier, og det giver dig tid til at modtage den støtte, som du måske har behov for.

Du søger ind på den HF for ordblinde via optagelse.dk.

Det er vigtigt, at du vælger Ja under Forrang og vælger "Klasser for elever med særlige behov (f.eks. ordblindhed) (forlænget forløb)", så du kan blive optaget i den rigtige klasse. Husk at medsende alle relevante eksamensbeviser og dokumentation for din ordblindhed.

Man kan søge ind på HF for ordblinde direkte fra 9. eller 10. klasse, og naturligvis også, hvis man har været ude af grundskolen et eller flere år.
To studerende der sidder ved en computer

Optagelseskrav HF for ordblinde

Du kan søge optagelse direkte efter folkeskolens 9. og 10. klasse, og hvis du har været ude af skolen et eller flere år.

Økonomi

Tilbuddet er en del af bekendtgørelsen for den 2-årig HF og derfor er det gratis. 

 

Der kan være egenbetaling til ekskursioner og andre undervisningsmidler, fx skal du selv medbringe din egen PC. Læs om de krav, vi stiller til, hvad din PC skal kunne.

Eksamen 

På HF skal du til eksamen i alle fag. Der er både skriftlige og mundtlige eksamener samt interne prøver

i naturvidenskabelig faggruppe og kultur-samfundsfaggruppen. 

 

Information om eksamen

Vi er altid klar til at hjælpe dig!

Book en tid hos en af vores studievejledere og få svar på dine spørgsmål og bliv tilmeldt.