AVU prøver

Skriftlig prøve

Afholdelse 

De skriftlige prøver afholdes omkring kl. 09.00-16.00. Du skal være i eksamenslokalet senest 20 minutter før prøven begynder og have startet din PC, hvis du skal benytte IT. Du skal medbringe studiekort eller andet billed-ID.

 

Brug af PC

Husk at gøre sidehoved og sidetal klar før prøven. Du kan udskrive undervejs ved at række en finger i vejret – og vente til tilsynet kommer. Du må ikke selv skrive ud fra din computer. Det er altid en god idé at gemme hvert 10. minut. I tilfælde af strømsvigt skal du skrive færdig i hånden.

 

Prøveformer

De skriftlige prøver afholdes altid efter undervisningsministeriets anvisninger. Det er tilladt at høre musik under eksamen, hvis musikken er downloadet til din computer – hvis du har høretelefoner med. Du må holde korte pauser, hvis du skal på toilettet eller ryge – kontakt tilsynet ved at række hånden op. Der skal være ro og orden under eksamen – tag hensyn til de andre kursister, ellers risikerer du bortvisning. Du må ikke tale med andre hverken i eller uden for eksamenslokalet.

Hvis du forlader lokalet før prøvens slutning, må du ikke tage papir eller PC med. Du kan hente dit materiale, når prøven er slut. Der kan desuden gå ekstra tid med, at IT-medarbejdere tager stikprøver af udvalgte computere, som bliver undersøgt for snyd.

Ingen må forlade lokalet de sidste 30 minutter af prøven.

 

Aflevering

Når du vil aflevere din opgave, skal et tilsyn skrive under på forsiden af omslaget. Forsiden skal have udfyldt sidehoved og sidenummer samt samlede antal sider (fx side 2 af 4). Nummerér kun sider, du selv har skrevet. I sidehovedet skal stå dit navn, kursistnummer, HF & VUC Klar, fag og niveau.

Hvis du har brugt PC, skal du underskrive på ALLE ark, før du afleverer. HUSK altid at underskrive omslaget på forsiden.

HUSK at skrive under på snydeparagraffen! (på forsiden af omslaget)

 

Hjælpemidler 

Du har selv ansvar for at medbringe tilladte hjælpemidler til prøven. Oversigten over tilladte hjælpemidler til skriftlige og mundtlige prøver ligger i LUDUS Web under konferencer. Dine lærere har fortalt dig, hvilke hjemmesider du må benytte under eksamen. 

Mobiltelefoner er ikke tilladt. Hvis du medbringer den til eksamen skal den slukkes og lægges i din taske.

Mundtlig prøve

Afholdelse 

Mundtlige prøver afholdes mellem kl. 08.30-17.00. Du skal møde senest 30 minutter før eksamen begynder. 

 

Brug af PC

Skolen stiller en PC til rådighed i forberedelsestiden. Hvad enten du benytter skolens eller din egen medbragte PC, skal du være opmærksom på, at IT-afdelingen tager stikprøver for at tjekke de web-adresser, der er blevet besøgt i forberedelsestiden.

 

Prøveformer

Der er mange forskellige typer af forberedelse og forberedelsestid til de mundtlige prøver.
Så derfor: Følg godt med i undervisningen, for dine lærere instruerer grundigt i prøverne. Er du i tvivl, så forhør dig hos din lærer – i god tid - om, hvordan din prøve forløber, og hvor du eventuelt skal trække dit prøvespørgsmål. Hvert fags prøver kan være forskellige.

Under forberedelse til prøven må du ikke forlade forberedelseslokalet. 

Det er dit eget ansvar at orientere dig om regler, tidspunkter m.m. på LUDUS Web.

 

Hjælpemidler 

Du har selv ansvar for at medbringe tilladte hjælpemidler til prøverne. Oversigten over tilladte hjælpemidler til skriftlig og mundtlig eksamen ligger i LUDUS Web under konferencer. Dine lærere har fortalt dig, hvilke hjemmesider, du må benytte under prøverne. 

Bemærk, at man ikke må låne hjælpemidler af de øvrige eksaminander under en prøve.