HF Selvstuderende

Tilmelding

Det er muligt at tilmelde sig eksamen i ét eller flere fag på HF uden at have fulgt undervisningen.

Selvstuderende kan kun aflægge prøve i fag, hvor der allerede er planlagt eksamen, og hvor der ikke er krav om eksperimentelt arbejde – med mindre det allerede er gennemført (biologi, geografi, kemi, fysik, idræt). 

 

Tilmeldingen skal ske via studievejledningen. 

  • Skal du tilmeldes et eller flere fag som selvstuderende med eksamen sommeren 2023 skal du henvende dig til studievejledningen senest 1. februar
  • Skal du tilmeldes et eller flere fag som selvstuderende med eksamen vinteren 2023-2024 som selvstuderende  skal du henvende dig til studievejledningen senest 1. oktober

 

Book en tid

 

Økonomi

Det koster 550 kr. pr. fag at blive tilmeldt eksamen som selvstuderende, også selv om du har været tilmeldt undervisningen i faget tidligere i skoleåret.

 

Faglig vejledning

Som selvstuderende har man ret til en times vejledning hos den lærer, der bliver faglig vejleder.

Vejledningen kan omfatte fastlæggelse af eksaminationsgrundlag, faglige problemstillinger og orientering om den mundtlige prøve, hvor vejlederen er eksaminator.

 

Snarest efter tilmeldingen vil man som selvstuderende få tilsendt oplysning om, hvordan den faglige vejleder kan kontaktes. Oplysningerne sendes i e-Boks.

 

Bøger

Den selvstuderende, der følger et holds undervisningsbeskrivelse kan låne bøger på skolen, men skal i øvrigt selv sørge for at anskaffe de materialer, der er arbejdet med.

 

Eksamen

Man er automatisk tilmeldt eksamen, og vi forventer at du går op. Du skal altid huske at have billed-ID med til eksamenerne. 

Bemærk:
Det er obligatorisk at deltage i laboratoriekurser for at kunne indstille sig til eksamen i biologi, kemi, fysik, geografi – med mindre den faglige vejleder på forhånd har godkendt rapporter, der tidligere er udarbejdet. Se mere om laboratoriekurser nederst på siden.

 

Eksaminationsgrundlaget

Normalt tilbydes et fast pensum til selvstuderende. I særlige tilfælde kan der indgås andre aftaler med din fagligvejleder i faget. Er eksaminationsgrundlaget et selvstændigt pensum, afleveres dette på kontoret med den selvstuderendes underskrift samt den faglige vejleders godkendelse senest 1. marts.

 

En selvstuderende skal udarbejde et eksaminationsgrundlag, der består af emneforløb.

For nogle fag fremgår det af læreplanen, hvor mange større forløb/emner, der skal indgå. For øvrige fag forventes antallet af forløb/emner at udgøre: 

  • 3 – 5 for fag på C-niveau 
  • 6 – 10 for fag på B-niveau 
  • 9 – 15 for fag på A-niveau

 

Som selvstuderende kan man vælge at følge den undervisningsbeskrivelse (pensum) som den faglige vejleder har udarbejdet – for et hold på et tilsvarende fag + niveau. Denne undervisningsbeskrivelse ligger på skolens intranet – LUDUS Web. 

 

Kommer den selvstuderende ikke med et selvstændigt pensum, stiller den faglige vejleder et pensum til rådighed som eksaminationsgrundlag. Når den faglige vejleder stiller eksaminationsgrundlaget til rådighed, vil det sige, at man følger et holds stof, som er opgivet til eksamen. Derved skal man ikke selv sammensætte en undervisningsbeskrivelse. 

 

Det er den selvstuderende, der har ansvaret for, at alle blanketter er udfyldt korrekt, at blanketterne er underskrevet (også af vejlederen) og at tidsfristen overholdes. 

 

Laboratoriekursus

Selvstuderende i fag med laboratorieøvelser (biologi, fysik, kemi, geografi) skal deltage i et laboratoriekursus. Kurserne, der afvikles i en weekend i marts/april, foregår i København. En (foreløbig) tidsplan ligger på www.kvuc.dk fra 1. december. Sammesteds kan downloades øvelsesvejledninger.

En selvstuderende kan fritages for laboratoriekurser, hvis samtlige godkendte rapporter fra tidligere gennemførelse af de krævede praktiske øvelser kan fremlægges. Den faglige vejleder kan hjælpe med at afklare evt. tvivlsspørgsmål herom.

 

Fuld HF-eksamen

Til en fuld HF eksamen kan der frit kombineres med eksaminer aflagt som almindelig studerende og eksaminer aflagt som selvstuderende.